แต่ละภาพมี รายละเอียดสูง ดังนั้นจึงจำเป็นต้อง Scan ให้มีขนาดใหญ่ เพื่อจะได้ เก็บรายละเอียดได้หมด ^_^

Scanned by KORO

h o m e