solbra4.gif (20158 bytes)

หน่วยปฎิบัติการพิเศษช่วยเลหือกรมตำรวจี่ทำหน้าที่ต่อจากวินสเปคเตอร์ที่ไปรับหน้าที่ที่ยุโรป
คราวนี้ คู่หูหญิงของโซลเบรเวอร์แปลงร่างได้ด้วย เป็นโซลเจน แต่จะไม่ค่อยบู้เท่าไหร่
จะเน้นไปทางช่วยชีวิต

1.jpg (13373 bytes)2.jpg (13266 bytes)3.jpg (12745 bytes)4.jpg (11534 bytes)5.jpg (12548 bytes)6.jpg (10288 bytes)8.jpg (11017 bytes)9.jpg (10261 bytes)10.jpg (13209 bytes)11.jpg (11274 bytes)12.jpg (10042 bytes)13.jpg (10593 bytes)14.jpg (13217 bytes)15.jpg (8623 bytes)16.jpg (11784 bytes)17.jpg (10020 bytes)18.jpg (9357 bytes)19.jpg (12828 bytes)20.jpg (11964 bytes)21.jpg (12735 bytes)22.jpg (15428 bytes)23.jpg (14848 bytes)24.jpg (11339 bytes)25.jpg (14424 bytes)26.jpg (14642 bytes)27.jpg (12743 bytes)28.jpg (11851 bytes)29.jpg (14248 bytes)30.jpg (11000 bytes)31.jpg (14787 bytes)32.jpg (14193 bytes)33.jpg (15080 bytes)34.jpg (14818 bytes)

HOME