robotk3.gif (23310 bytes)

หุ่นยนต์นักสืบนักสู้ เค   เวลาปกติก็จะใส่เสื้อผ้า สวมหมวกเท่เชียว พอคับขันก็ถอดเสื้อผ้าออกยิงปืนกลกำจัดศัตรู มีรถประจำตัวที่สามารถเหาะได้ด้วย เก่าแต่เก๋าครับสำหรับฉีโร่คนนี้

K01.jpg (35746 bytes)

0628.jpg (7852 bytes)K02.jpg (32450 bytes)K03.jpg (22648 bytes)K05.jpg (70219 bytes)K06.jpg (46099 bytes)K11.jpg (39342 bytes)K12.jpg (28319 bytes)K13.jpg (43046 bytes)K15.jpg (39166 bytes)K16.jpg (35490 bytes)Rk1.jpg (18665 bytes)Rk2.jpg (11899 bytes)Rk3.gif (9154 bytes)Rk4.gif (13676 bytes)Rk5.jpg (16740 bytes)ROBOT_KEIJI.JPG (53299 bytes)

Rk6.jpg (16740 bytes)ROBOT_KEIJI1.JPG (29203 bytes)Robotk04.jpg (20990 bytes)ROBOTK44_L.JPG (69585 bytes)RQROBOK01.JPG (21036 bytes)

RQROBOK03.JPG (7117 bytes)RQROBOK06.JPG (12200 bytes)RQROBOK10.JPG (12525 bytes)RQROBOK02.JPG (13792 bytes)

HOME