jiban.2.gif (15516 bytes)

ตำรวจเหล็กจีบันที่ดู ๆ แล้วรู้ได้ว่าเลียนแบบโรโบคอป ไม่ว่าจะท่าเดิน การเคลื่อนไหว และการอ่านสิทธิของผู้ร้ายก่อนจัดการอีก เหอ ๆ ๆ แต่รวม ๆ แล้วก็น่าสนใจดีครับ ผมติดใจหน่อยเดียว เป็นคนแปลงร่างทำไมต้องทำท่ายึกยักราวกับเป็นหุ่นยนต์

1.jpg (8472 bytes)2.jpg (8195 bytes)3.jpg (8391 bytes)4.jpg (10253 bytes)5.jpg (10961 bytes)6.jpg (11164 bytes)7.jpg (13822 bytes)8.jpg (12861 bytes)9.jpg (10904 bytes)10.jpg (11661 bytes)11.jpg (10990 bytes)12.jpg (10013 bytes)13.jpg (12166 bytes)14.jpg (14896 bytes)15.jpg (9937 bytes)16.jpg (12402 bytes)17.jpg (17204 bytes)18.jpg (9276 bytes)19.jpg (10265 bytes)20.jpg (14143 bytes)21.jpg (13980 bytes)22.jpg (16406 bytes)23.jpg (10952 bytes)24.jpg (12474 bytes)25.jpg (14094 bytes)26.jpg (13500 bytes)27.jpg (9688 bytes)28.jpg (7742 bytes)29.jpg (11825 bytes)30.jpg (13029 bytes)31.jpg (13879 bytes)32.jpg (12066 bytes)33.jpg (11096 bytes)34.jpg (9460 bytes)35.jpg (12509 bytes)36.jpg (8975 bytes)37.jpg (10719 bytes)38.jpg (8138 bytes)39.jpg (8233 bytes)40.jpg (12457 bytes)41.jpg (9630 bytes)42.jpg (9817 bytes)43.jpg (11798 bytes)44.jpg (12352 bytes)45.jpg (12396 bytes)46.jpg (12036 bytes)47.jpg (12170 bytes)48.jpg (12309 bytes)49.jpg (12738 bytes)50.jpg (11966 bytes)52.jpg (8451 bytes)53.jpg (13926 bytes)99.jpg (9303 bytes)

HOME