gridma1.gif (21836 bytes)

กริดแมน นักสู้คอมพิวตอร์    เด็กหนุ่มรวมร่างกับกริดแมนซึ่งอาศัยในซากคอมพิวเตอร์เก่าที่นาโอโตะและเพื่อน ๆ ซ่อมมันขึ้นมา กลายเป็นแหล่งปราการใช้รบกับจอมปีศาจคาลร์ที่พยายามสร้างปิศาจออกมาทำลาย ระบบคอมพิวเตอร์ ญี่ปุ่น

7.jpg (9901 bytes)2.jpg (10262 bytes)3.jpg (9484 bytes)4.jpg (10080 bytes)5.jpg (11785 bytes)6.jpg (10477 bytes)8.jpg (18873 bytes)9.jpg (15392 bytes)10.jpg (16446 bytes)11.jpg (16081 bytes)12.jpg (8615 bytes)13.jpg (10045 bytes)14.jpg (12701 bytes)15.jpg (9394 bytes)16.jpg (17157 bytes)17.jpg (14539 bytes)18.jpg (12748 bytes)19.jpg (13369 bytes)20.jpg (12833 bytes)21.jpg (14612 bytes)22.jpg (11944 bytes)23.jpg (12193 bytes)24.jpg (10148 bytes)25.jpg (12091 bytes)26.jpg (11211 bytes)27.jpg (8797 bytes)28.jpg (11717 bytes)29.jpg (12207 bytes)30.jpg (9362 bytes)31.jpg (7289 bytes)32.jpg (11662 bytes)33.jpg (9548 bytes)34.jpg (16030 bytes)1.jpg (10715 bytes)

HOME