gearba2.gif (21579 bytes)

เป็นการเปิดตัวรูปแบบฮีโร่ รูปลักษณ์ใหม่ที่เยี่ยมมาก ตำรวจอวกาศ ที่ใส่ชุดเกราะทั้งชุด (อันที่จริงมอง ๆ แล้วมันปิดแต่ข้างหน้านะ) 
แถมเจ้าพวกปีศาสจสามารถดึงพระเอกเราเข้าไปอยู่ในบรรยากาศของพวกมันได้อีกด้วย

0603.jpg (10636 bytes)

Back1.gif (52841 bytes)Cyberian.jpg (9189 bytes)Don_hora.jpg (10990 bytes)DORUGIRAN.JPG (82622 bytes)Dynamic.jpg (10854 bytes)Gabin.jpg (44770 bytes)Gavan.jpg (5416 bytes)Gavan0.jpg (37842 bytes)Gavan1.gif (30555 bytes)Gavan1.jpg (21741 bytes)Gavan11.jpg (11742 bytes)Gavan2.jpg (77347 bytes)

Gavan21.jpg (9952 bytes)Gavan22.jpg (26570 bytes)Gavan3.jpg (60626 bytes)Gavan31.jpg (9733 bytes)Gavan32.jpg (21353 bytes)Gavan33.jpg (60626 bytes)Gavan4.jpg (47895 bytes)Gavan41.jpg (8243 bytes)Gavan42.jpg (23283 bytes)Gavan5.jpg (59637 bytes)Gavan51.jpg (11548 bytes)Gavan52.jpg (26896 bytes)Gavan61.jpg (17617 bytes)Gavan7.jpg (25059 bytes)Gavan8.jpg (4706 bytes)Gavan9.jpg (10572 bytes)GAVANBADGUYS.JPG (50123 bytes)GAVANUNMASKED.JPG (98335 bytes)Gearban.jpg (158438 bytes)GEARBAN10.JPG (24315 bytes)GEARBAN11.JPG (86445 bytes)GEARBAN12.JPG (26377 bytes)GEARBAN13.JPG (20242 bytes)GEARBAN14.JPG (25062 bytes)GEARBAN15.JPG (46640 bytes)GEARBAN16.JPG (43056 bytes)GEARBAN17.JPG (55187 bytes)Gearban2.jpg (87509 bytes)Gearban3.jpg (75848 bytes)Gearban4.jpg (20840 bytes)Gearban5.jpg (21059 bytes)Gearban6.jpg (18942 bytes)Gearban7.jpg (21894 bytes)Gearban8.jpg (14544 bytes)Gearban9.jpg (19356 bytes)Gyaban.jpg (11562 bytes)JOUCHAKU_ANI.GIF (65294 bytes)Kom.jpg (5634 bytes)LASERBLADE.JPG (12061 bytes)LAZERZBEAM.JPG (7822 bytes)Makuu1.jpg (26558 bytes)Makuu2.jpg (20688 bytes)Makuu3.jpg (19149 bytes)Retsu.jpg (12349 bytes)Retsu1.jpg (17062 bytes)Retsu2.jpg (15252 bytes)RETSU2_1_PEQUENA.JPG (46686 bytes)Retsu3.jpg (15578 bytes)Retsu4.jpg (18099 bytes)Retsu6.jpg (14797 bytes)SHINYGAVAN.JPG (94277 bytes)TOKUSATUDAMASII.GIF (67304 bytes)

HOME