ganbar1.gif (20923 bytes)

กันบารอน   ตอนแรกนึกว่าอะตอมที่เอามาทำเป็นหนังคนแสดง ดูไปดูมา ไม่ใช่หรอก แต่กว่า
จะได้ชื่อมา ก็หาแทบแย่ ยังไม่เคยดูเช่นกันครับกับฮีโร่ร่าง ๆ แปลก ๆ คนนี้

Ganba1.jpg (10580 bytes)

Ganba2.jpg (17556 bytes)

Ganba3.jpg (21074 bytes)Ganbacas.jpg (11352 bytes)Ganba4.jpg (8619 bytes)

HOME