enazma3.gif (29569 bytes)

ฉายามนุษย์ไฟฟ้ามหากาฬในเมืองไทย รูปบแบบที่แปลก มีการแปลงร่างสองครั้ง ผมชอบตรงที่เขาทั้งสองข้าง เดี๋ยวแข็งเด่ เดี๋ยวอ่อนไปมายังกับยาง และที่สำคัญรถประจำตัว น่ารักดีครับ ช่วยเจ้านายได้ด้วย คีบเอาก่อนหินออกทีละก้อน โอ ซาบซึ้งดีจัง

e1.jpg (53961 bytes)

INAZUMA_33.JPG (11577 bytes)e2.JPG (10239 bytes)

0627.jpg (5780 bytes)51_l.jpg (54120 bytes)53_l.jpg (65169 bytes)59_l.jpg (53703 bytes)

Aku06.jpg (10599 bytes)Enuzbg.jpg (15479 bytes)Inazu3.jpg (18118 bytes)Inazuma_.jpg (9391 bytes)INAZUMA_1.JPG (11608 bytes)INAZUMA_11.JPG (5322 bytes)INAZUMA_12.JPG (8850 bytes)INAZUMA_13.JPG (6733 bytes)INAZUMA_16.JPG (4246 bytes)INAZUMA_17.JPG (9203 bytes)INAZUMA_18.JPG (16671 bytes)INAZUMA_43.JPG (10217 bytes)

INAZUMA_19.JPG (14304 bytes)

INAZUMA_22.JPG (4309 bytes)INAZUMA_24.JPG (5833 bytes)INAZUMA_25.JPG (5821 bytes)INAZUMA_26.JPG (4696 bytes)

ซานากิแมน แปลงร่างเป็น อินาสแมน

INAZUMA_4.JPG (9053 bytes)INAZUMA_31.JPG (6934 bytes)INAZUMA_38.JPG (9316 bytes)INAZUMA_3.JPG (10638 bytes)INAZUMA_2.JPG (9988 bytes)INAZUMA_5.JPG (16365 bytes)INAZUMA_9.JPG (5252 bytes)INAZUMAN1.JPG (59351 bytes)INAZUMAN_KABE.GIF (64534 bytes)INAZUMANF.JPG (52661 bytes)

HOME