bicros5.gif (17367 bytes)

สองสิงห์ไบครอสเซอร์ เคยฉายทางทีวี ก็สนุกดีครับ เพียงแต่เนื้อหามันไม่ค่อยเร้าใจเท่าไหร่ครับ
แต่รวม ๆ แล้วก็สนุกดีครับ

bc1.JPG (45692 bytes)

Gin.jpg (9696 bytes)Ken.jpg (9335 bytes)

bc2.JPG (15846 bytes)

bc3.JPG (80654 bytes)

bc5.JPG (48669 bytes)

bc6.JPG (88728 bytes)

bc4.JPG (12713 bytes)bc7.jpg (10810 bytes)

HOME