bibyun4.gif (16238 bytes)

ไม่แน่ใจว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องอะไรกับอะคูไมเซอร์ 3 เพราะมีโลโก้โผล่มาแว็บ ๆ
ตอนเพลงไตเติ้ล และบางคนก็บอกว่าผมมันคือ อะคูไมเซอร์ทรี ภาค 2
ภาคนี้เคยดูทางทีวีสมัยเด็ก แต่มีแต่สีแดงที่ชื่อ บิบิว แต่อีกสองใช้ชื่อไทย ว่า น้ำกรด
และดินระเบิด ซึ่งผมก็ยังไม่ทราบว่าชื่อของอีกสองภาษาญี่ปุ่นเค้าเรียกว่าอะไร

bibyun.JPG (72182 bytes)

Bibyun1.jpg (11503 bytes)Bibyun3.jpg (8174 bytes)Bibyun2.jpg (9523 bytes)

Bibyun5.jpg (25289 bytes)

Bibyun6.jpg (70574 bytes)

Bibyun7.jpg (49384 bytes)

bike.jpg (43190 bytes)

Bibyun4.jpg (34349 bytes)

HOME