barono1.gif (22755 bytes)

เรื่องราวของเด็กสองคนที่สามารถรวมพลังแปลงร่างเป็นมนุษย์จอมพลังต่อสู้กับเหล่าศัตรู น่าดูจัง
โดยที่ทั้งคู่จะมีอุปกรณ์ในการแจ้งเหตุร้าย หรือมีสัญญาณเตือนเมื่อพบว่ามีสัตว์ประหลาดอยู่ใกล้ ๆ

b3.jpg (11705 bytes)b4.jpg (12270 bytes)b5.jpg (7365 bytes)

b6.jpg (13535 bytes)b1.jpg (10437 bytes)

b8.gif (6507 bytes)b9.jpg (14002 bytes)b10.jpg (16887 bytes)

barom-bop.jpg (3184 bytes)Brmbop.jpg (6479 bytes)Brmcrs.jpg (9155 bytes)Brmcrs2.jpg (6345 bytes)Brmcrs3.jpg (6947 bytes)Brmcrs4.jpg (3828 bytes)Brmcrs5.jpg (6669 bytes)Brmup2.jpg (10493 bytes)Brmup.jpg (7647 bytes)

Brmmacb.jpg (14933 bytes)Brmcrd.jpg (13025 bytes)

b2.jpg (24733 bytes)

HOME