arashi9.gif (32058 bytes)

นินจาแปลงร่าง อาราชิ เป็นเรื่องราวของญี่ปุ่นโบราณที่นินจามีการแบ่งเป็นสำนักและมีหนึ่งสำนักที่มีความสามารถอย่างยอดเยี่ยม
แต่กลับมีจุดหมายในทางการก่อการร้าย หนึ่งในผู้ร่วมสำนักจึงหนีออกมาและทำการผ่าตัด
เด็กหนุ่มผู้หนึ่งเพื่อเป็นนินจาแปลงร่างเพื่อเข้าขัดขวางแผนการ์ร้ายของเหล่านินจาปีศาจ

as1.JPG (93973 bytes)

ฮายาเตะ ผู้แปลงร่างเป็นนิจา อาราชิ

as2.JPG (9235 bytes)as3.jpg (9866 bytes)as4.jpg (14748 bytes)as5.jpg (22365 bytes)as6.jpg (13648 bytes)as7.jpg (57121 bytes)

as8.jpg (18752 bytes)as9.jpg (5011 bytes)as10.jpg (13261 bytes)as11.jpg (56208 bytes)

ซาซูมิ นินจาสาวน้อย

sasumi.JPG (5254 bytes)

as12.JPG (18478 bytes)as13.JPG (13240 bytes)as14.JPG (18649 bytes)as15.JPG (18060 bytes)as16.JPG (23972 bytes)as17.JPG (18798 bytes)as18.JPG (25959 bytes)

HOME