v7tophenshin.jpg (29780 bytes)

กำเนิด

การแปลงกาย

เพื่อน

พาหนะประจำตัว

ศัตรู

แท็คเคิล

กลยุทธ

อวสาน

stronger2.jpg (51709 bytes)

การแปลงร่างของมดจอมพลังสตรองเกอร์ เป็นการแปลงร่างที่ไม่ซับซ้อนอะไรเพียงใช้มือทั้งสองข้างที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าทั้งสองสัมผัสกันจนเกิดพลังงานมหาศาลทำให้เขาแปลงร่างกลาย เป็นมอจอมพลังสตรองเกอร์

henshin001.jpg (10113 bytes)henshin002.jpg (9799 bytes)

henshin003.jpg (9896 bytes)henshin004.jpg (9396 bytes)

การแปลงกายครั้งแรกของเขา คือ การแปลงร่างเมื่อปฏิเสธการร่วมมือกับแบล็คซาตาน

henshin005.jpg (12403 bytes)henshin006.jpg (9912 bytes)

henshin007.jpg (9869 bytes)henshin008.jpg (10519 bytes)

henshin009.jpg (10170 bytes)henshin010.jpg (10188 bytes)

henshin011.jpg (10020 bytes)henshin012.jpg (10133 bytes)

henshin013.jpg (11878 bytes)henshin014.jpg (10420 bytes)

เมื่อมือทั้งสองสัมผัสกันจนเกิดประจุไฟฟ้า เข็มขัดก็จะส่งพลังออกมา

henshin015.jpg (11595 bytes)henshin016.jpg (6892 bytes)

henshin017.jpg (13612 bytes)henshin018.jpg (12540 bytes)

henshin019.jpg (12145 bytes)henshin020.jpg (11418 bytes)