v7top.jpg (31139 bytes)

กำเนิด

การแปลงกาย

เพื่อน

พาหนะประจำตัว

ศัตรู

แท็คเคิล

กลยุทธ

อวสาน

Rider732.jpg (29570 bytes)

stronger.jpg (38199 bytes)

โจ ชิเงรุ   เสนอตัวกับแบล็คซาตาน ขอรับการผ่าตัดเป็นมนุษย์ดัดแปลง โดยให้เหตุผลที่ว่า เกลียดจังสังคมจึงอยากทำชั่ว

epone1.jpg (9929 bytes)epone2.jpg (10607 bytes)

epone3.jpg (8921 bytes)epone4.jpg (10343 bytes)

เหตุผลของเขาเป็นที่พอใจนักวิทยาศาสตร์ของแบล็คซาตาน จึงยอมทำการทดสอบรองรับกระแสไฟฟ้า

epone5.jpg (10817 bytes)epone6.jpg (10123 bytes)

epone7.jpg (11984 bytes)epone8.jpg (10888 bytes)

เมื่อร่างกายของโจสามารถรองรับกระแสไฟฟ้าได้ เขาจึงถูกทดลองกับกระแสไฟฟ้าแรงสูง

epone9.jpg (10123 bytes)epone10.jpg (12021 bytes)

epone11.jpg (14150 bytes)epone12.jpg (14065 bytes)

epone13.jpg (11721 bytes)epone14.jpg (12874 bytes)

epone15.jpg (10763 bytes)epone16.jpg (11345 bytes)

ผลการทดลอง เป็นที่น่าพอใจ จนเข้าสู่ขั้นตอนของการผ่าตัดเพื่อให้เขากลายเป็นมนุษย์ดัดแแปลง

epone17.jpg (12653 bytes)epone18.jpg (9930 bytes)

epone19.jpg (12171 bytes)epone20.jpg (10366 bytes)

epone21.jpg (12233 bytes)epone22.jpg (16697 bytes)

epone23.jpg (11592 bytes)epone24.jpg (13349 bytes)

การผ่าตัดเสร็จสิ้น และโจพบว่า ร่างกายของเขาเปลี่ยนไป

epone25.jpg (12621 bytes)epone26.jpg (13377 bytes)

epone27.jpg (8399 bytes)epone28.jpg (11184 bytes)

epone29.jpg (10121 bytes)epone30.jpg (13296 bytes)

มือของเขามีประแสไฟฟ้าแรงสูงไหลเวียนในตัวตลอด และโจก็ถูกนำไปสาบานว่าจะภักดีต่อแบล็คซาตาน

epone31.jpg (11014 bytes)epone32.jpg (10943 bytes)

epone33.jpg (13897 bytes)epone34.jpg (11036 bytes)

epone35.jpg (12714 bytes)epone36.jpg (11638 bytes)

โจ ปฏิเสธและบอกความจริงว่า เขายอมเสียสลุตนเอง รับการผ่าตัดเพื่อล้างแค้นให้กับเพื่อนของเขา ที่ถูกจับมาผ่าตัดแต่เกิดความผิดพลาดจนต้องฆ่าเพื่อนของเขาเสีย พร้อมทั้งโชว์อุปกรณืที่ป้องกันไม่ให้เขาถูกล้างสมองได้

epone37.jpg (12003 bytes)epone38.jpg (12146 bytes)epone39.jpg (10860 bytes)อุปกรณ์ที่ป้องกันการล้างความจำ

และเขาก็แปลงร่างเป็นจอมพลังสตรองเกอร์ เพื่อต่อต้านแผนการชั่วร้ายของแบล็คซาตาน

epone40.jpg (11371 bytes)epone43.jpg (10033 bytes)

epone42.jpg (11281 bytes)epone41.jpg (18967 bytes)

Since 21 April 2003