v15changetop.jpg (24756 bytes)

กำเนิด

ความไม่สงบ

ตัวอ่อนนักรบ

ร่างจอมพลัง

การแปลงกาย

นักรบสายน้ำ

นักรบสายลม

นักรบจอมดาบ

คืนชีพ

ร่างใหม่

พาหนะ

โกรัม

กูรอนกิ

เพื่อน

อวสาน

change.jpg (38581 bytes)

belt.jpg (12260 bytes)

change0001.jpg (9024 bytes)change0002.jpg (9247 bytes)change0003.jpg (10283 bytes)change0004.jpg (10527 bytes)change0005.jpg (10301 bytes)change0006.jpg (9656 bytes)change0007.jpg (9171 bytes)change0008.jpg (9253 bytes)change0009.jpg (9520 bytes)change0010.jpg (9872 bytes)change0011.jpg (9354 bytes)change0012.jpg (8925 bytes)