THAI-TOKU  
 
  Index HomeHelpSearchLogin  
 


Pages: 1 
Print
เปิดเผยครั้งแรกต้นฉบับขาว-ดำการ์ตูนตอนกำเนิด "อัศวินสยาม" (Read 23682 times)
PATSTUDIO
TRAINING HERO LEVEL1
****
Offline


เรารัก TCS YaBB
Posts: 151
ค่าพลัง: 10

samutprakarn
Gender: male
เปิดเผยครั้งแรกต้นฉบับขาว-ดำการ์ตูนตอนกำเนิด "อัศวินสยาม"
16.07.09 at 05:40:48
 
-   คงต้องขออนุญาต คุณลู และคุณHATA ใช้พื้นที่ในการโพสต้นฉบับการ์ตูนขาว-ดำตอนกำเนิดของ "อัศวินสยาม" ที่เคยลงตีพิมพ์ไว้ใน "การ์ตูนทีวี" เมื่อ 20 กว่าปีก่อน   หลายท่านอาจจะเคยเห็นการ์ตูนชุดนี้จากงานที่พิมพ์เป็นเล่มแล้ว   แต่เชื่อแน่ว่ายังไม่มีใครเคยเห็นตัวต้นฉบับจริงๆของการ์ตูนชุดนี้เลย   เพราะผมเองก็ไม่เคยนำไปเผยแพร่ที่ไหนมาก่อนตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี   และนี่เป็นการเผยแพร่(ต้นฉบับ)ครั้งแรกของการ์ตูนชุดนี้ครับ...

Back to top
« Last Edit: 03.08.09 at 09:14:02 by Loucipher »  

pat-585.jpg (77 KB | )
pat-585.jpg
WWW  
IP Logged
 
PATSTUDIO
TRAINING HERO LEVEL1
****
Offline


เรารัก TCS YaBB
Posts: 151
ค่าพลัง: 10

samutprakarn
Gender: male
Re: เปิดเผยครั้งแรกต้นฉบับขาว-ดำการ์ตูนตอนกำเนิด "อัศวินสยาม"
Reply #1 - 16.07.09 at 05:42:35
 
-   หน้า2
Back to top
 

pat-586.jpg (119 KB | )
pat-586.jpg
WWW  
IP Logged
 
PATSTUDIO
TRAINING HERO LEVEL1
****
Offline


เรารัก TCS YaBB
Posts: 151
ค่าพลัง: 10

samutprakarn
Gender: male
Re: เปิดเผยครั้งแรกต้นฉบับขาว-ดำการ์ตูนตอนกำเนิด "อัศวินสยาม"
Reply #2 - 16.07.09 at 05:45:01
 
-   หน้า3
Back to top
 

pat-587.jpg (99 KB | )
pat-587.jpg
WWW  
IP Logged
 
PATSTUDIO
TRAINING HERO LEVEL1
****
Offline


เรารัก TCS YaBB
Posts: 151
ค่าพลัง: 10

samutprakarn
Gender: male
Re: เปิดเผยครั้งแรกต้นฉบับขาว-ดำการ์ตูนตอนกำเนิด "อัศวินสยาม"
Reply #3 - 16.07.09 at 05:47:05
 
-   หน้า4
Back to top
 

pat-588.jpg (77 KB | )
pat-588.jpg
WWW  
IP Logged
 
PATSTUDIO
TRAINING HERO LEVEL1
****
Offline


เรารัก TCS YaBB
Posts: 151
ค่าพลัง: 10

samutprakarn
Gender: male
Re: เปิดเผยครั้งแรกต้นฉบับขาว-ดำการ์ตูนตอนกำเนิด "อัศวินสยาม"
Reply #4 - 16.07.09 at 05:49:24
 
-   หน้า5
Back to top
 

pat-589.jpg (101 KB | )
pat-589.jpg
WWW  
IP Logged
 
PATSTUDIO
TRAINING HERO LEVEL1
****
Offline


เรารัก TCS YaBB
Posts: 151
ค่าพลัง: 10

samutprakarn
Gender: male
Re: เปิดเผยครั้งแรกต้นฉบับขาว-ดำการ์ตูนตอนกำเนิด "อัศวินสยาม"
Reply #5 - 16.07.09 at 05:52:06
 
-   หน้า6
Back to top
 

pat-590.jpg (89 KB | )
pat-590.jpg
WWW  
IP Logged
 
PATSTUDIO
TRAINING HERO LEVEL1
****
Offline


เรารัก TCS YaBB
Posts: 151
ค่าพลัง: 10

samutprakarn
Gender: male
Re: เปิดเผยครั้งแรกต้นฉบับขาว-ดำการ์ตูนตอนกำเนิด "อัศวินสยาม"
Reply #6 - 16.07.09 at 05:55:00
 
-   หน้า7
Back to top
 

pat-591.jpg (94 KB | )
pat-591.jpg
WWW  
IP Logged
 
PATSTUDIO
TRAINING HERO LEVEL1
****
Offline


เรารัก TCS YaBB
Posts: 151
ค่าพลัง: 10

samutprakarn
Gender: male
Re: เปิดเผยครั้งแรกต้นฉบับขาว-ดำการ์ตูนตอนกำเนิด "อัศวินสยาม"
Reply #7 - 16.07.09 at 05:57:23
 
-   หน้า8
Back to top
 

pat-592.jpg (107 KB | )
pat-592.jpg
WWW  
IP Logged
 
PATSTUDIO
TRAINING HERO LEVEL1
****
Offline


เรารัก TCS YaBB
Posts: 151
ค่าพลัง: 10

samutprakarn
Gender: male
Re: เปิดเผยครั้งแรกต้นฉบับขาว-ดำการ์ตูนตอนกำเนิด "อัศวินสยาม"
Reply #8 - 16.07.09 at 06:01:03
 
-   หน้า9
Back to top
 

pat-593.jpg (114 KB | )
pat-593.jpg
WWW  
IP Logged
 
PATSTUDIO
TRAINING HERO LEVEL1
****
Offline


เรารัก TCS YaBB
Posts: 151
ค่าพลัง: 10

samutprakarn
Gender: male
Re: เปิดเผยครั้งแรกต้นฉบับขาว-ดำการ์ตูนตอนกำเนิด "อัศวินสยาม"
Reply #9 - 16.07.09 at 06:03:48
 
-   หน้า10
Back to top
 

pat-594.jpg (93 KB | )
pat-594.jpg
WWW  
IP Logged
 
PATSTUDIO
TRAINING HERO LEVEL1
****
Offline


เรารัก TCS YaBB
Posts: 151
ค่าพลัง: 10

samutprakarn
Gender: male
Re: เปิดเผยครั้งแรกต้นฉบับขาว-ดำการ์ตูนตอนกำเนิด "อัศวินสยาม"
Reply #10 - 16.07.09 at 06:06:01
 
-   หน้า11
Back to top
 

pat-595.jpg (109 KB | )
pat-595.jpg
WWW  
IP Logged
 
PATSTUDIO
TRAINING HERO LEVEL1
****
Offline


เรารัก TCS YaBB
Posts: 151
ค่าพลัง: 10

samutprakarn
Gender: male
Re: เปิดเผยครั้งแรกต้นฉบับขาว-ดำการ์ตูนตอนกำเนิด "อัศวินสยาม"
Reply #11 - 16.07.09 at 06:08:39
 
-   หน้า12
Back to top
 

pat-596.jpg (106 KB | )
pat-596.jpg
WWW  
IP Logged
 
PATSTUDIO
TRAINING HERO LEVEL1
****
Offline


เรารัก TCS YaBB
Posts: 151
ค่าพลัง: 10

samutprakarn
Gender: male
Re: เปิดเผยครั้งแรกต้นฉบับขาว-ดำการ์ตูนตอนกำเนิด "อัศวินสยาม"
Reply #12 - 16.07.09 at 06:14:22
 
-   หน้า13
Back to top
 

pat-597.jpg (109 KB | )
pat-597.jpg
WWW  
IP Logged
 
PATSTUDIO
TRAINING HERO LEVEL1
****
Offline


เรารัก TCS YaBB
Posts: 151
ค่าพลัง: 10

samutprakarn
Gender: male
Re: เปิดเผยครั้งแรกต้นฉบับขาว-ดำการ์ตูนตอนกำเนิด "อัศวินสยาม"
Reply #13 - 16.07.09 at 06:19:16
 
-   หน้า14
Back to top
 

pat-598.jpg (109 KB | )
pat-598.jpg
WWW  
IP Logged
 
PATSTUDIO
TRAINING HERO LEVEL1
****
Offline


เรารัก TCS YaBB
Posts: 151
ค่าพลัง: 10

samutprakarn
Gender: male
Re: เปิดเผยครั้งแรกต้นฉบับขาว-ดำการ์ตูนตอนกำเนิด "อัศวินสยาม"
Reply #14 - 16.07.09 at 06:26:53
 
-   หน้า15
Back to top
 

pat-599.jpg (98 KB | )
pat-599.jpg
WWW  
IP Logged
 
PATSTUDIO
TRAINING HERO LEVEL1
****
Offline


เรารัก TCS YaBB
Posts: 151
ค่าพลัง: 10

samutprakarn
Gender: male
Re: เปิดเผยครั้งแรกต้นฉบับขาว-ดำการ์ตูนตอนกำเนิด "อัศวินสยาม"
Reply #15 - 16.07.09 at 06:29:34
 
-   หน้า16
Back to top
 

pat-600.jpg (92 KB | )
pat-600.jpg
WWW  
IP Logged
 
PATSTUDIO
TRAINING HERO LEVEL1
****
Offline


เรารัก TCS YaBB
Posts: 151
ค่าพลัง: 10

samutprakarn
Gender: male
Re: เปิดเผยครั้งแรกต้นฉบับขาว-ดำการ์ตูนตอนกำเนิด "อัศวินสยาม"
Reply #16 - 16.07.09 at 06:37:10
 
-   หน้า17
Back to top
 

pat-601.jpg (94 KB | )
pat-601.jpg
WWW  
IP Logged
 
PATSTUDIO
TRAINING HERO LEVEL1
****
Offline


เรารัก TCS YaBB
Posts: 151
ค่าพลัง: 10

samutprakarn
Gender: male
Re: เปิดเผยครั้งแรกต้นฉบับขาว-ดำการ์ตูนตอนกำเนิด "อัศวินสยาม"
Reply #17 - 16.07.09 at 06:39:38
 
-   หน้า18
Back to top
 

pat-602.jpg (90 KB | )
pat-602.jpg
WWW  
IP Logged
 
PATSTUDIO
TRAINING HERO LEVEL1
****
Offline


เรารัก TCS YaBB
Posts: 151
ค่าพลัง: 10

samutprakarn
Gender: male
Re: เปิดเผยครั้งแรกต้นฉบับขาว-ดำการ์ตูนตอนกำเนิด "อัศวินสยาม"
Reply #18 - 16.07.09 at 06:44:53
 
-   หน้า19
Back to top
 

pat-603.jpg (106 KB | )
pat-603.jpg
WWW  
IP Logged
 
PATSTUDIO
TRAINING HERO LEVEL1
****
Offline


เรารัก TCS YaBB
Posts: 151
ค่าพลัง: 10

samutprakarn
Gender: male
Re: เปิดเผยครั้งแรกต้นฉบับขาว-ดำการ์ตูนตอนกำเนิด "อัศวินสยาม"
Reply #19 - 16.07.09 at 06:53:14
 
-   หน้า20
Back to top
 

pat-604.jpg (103 KB | )
pat-604.jpg
WWW  
IP Logged
 
PATSTUDIO
TRAINING HERO LEVEL1
****
Offline


เรารัก TCS YaBB
Posts: 151
ค่าพลัง: 10

samutprakarn
Gender: male
Re: เปิดเผยครั้งแรกต้นฉบับขาว-ดำการ์ตูนตอนกำเนิด "อัศวินสยาม"
Reply #20 - 16.07.09 at 06:55:33
 
-   หน้า21
Back to top
 

pat-605.jpg (97 KB | )
pat-605.jpg
WWW  
IP Logged
 
PATSTUDIO
TRAINING HERO LEVEL1
****
Offline


เรารัก TCS YaBB
Posts: 151
ค่าพลัง: 10

samutprakarn
Gender: male
Re: เปิดเผยครั้งแรกต้นฉบับขาว-ดำการ์ตูนตอนกำเนิด "อัศวินสยาม"
Reply #21 - 16.07.09 at 06:57:35
 
-   หน้า22
Back to top
 

pat-606.jpg (99 KB | )
pat-606.jpg
WWW  
IP Logged
 
PATSTUDIO
TRAINING HERO LEVEL1
****
Offline


เรารัก TCS YaBB
Posts: 151
ค่าพลัง: 10

samutprakarn
Gender: male
Re: เปิดเผยครั้งแรกต้นฉบับขาว-ดำการ์ตูนตอนกำเนิด "อัศวินสยาม"
Reply #22 - 16.07.09 at 06:59:27
 
-   หน้า23
Back to top
 

pat-607.jpg (75 KB | )
pat-607.jpg
WWW  
IP Logged
 
PATSTUDIO
TRAINING HERO LEVEL1
****
Offline


เรารัก TCS YaBB
Posts: 151
ค่าพลัง: 10

samutprakarn
Gender: male
Re: เปิดเผยครั้งแรกต้นฉบับขาว-ดำการ์ตูนตอนกำเนิด "อัศวินสยาม"
Reply #23 - 16.07.09 at 07:02:40
 
-   ขอบคุณมากครับ..คุณลู - คุณHATA - และชาว THAI-TOKU ทุกท่านด้วยครับ...
Back to top
 
WWW  
IP Logged
 
Loucipher
THAI-TOKU ADMINISTRATOR
*****
Offline


life goes on
Posts: 26592
ค่าพลัง: 177

Miami
Gender: male
Re: เปิดเผยครั้งแรกต้นฉบับขาว-ดำการ์ตูนตอนกำเนิด "อัศวินสยาม"
Reply #24 - 16.07.09 at 07:09:44
 
ขอบพระคุณพี่พัฒน์มากครับ ที่ให้เกียรติมาโพสต้นฉบับจากต้นตำรับมาเองเลย ตอนนั้นผมซื้อ การ์ตูนทีวีไว้เกือบทุกเล่มเลยครับ  ไว้สักพักจะปักหมุดไว้นะครับ  Thanx Thanx Thanx Smiley
Back to top
 
WWW  
IP Logged
 
Maisinders
ULTIMATE SUPER HERO
*********
Offline


Go Go . .
Posts: 9920
ค่าพลัง: 398


Age: 45
Zodiac sign: Zodiac sign: Capricorn
Re: เปิดเผยครั้งแรกต้นฉบับขาว-ดำการ์ตูนตอนกำเนิด "อัศวินสยาม"
Reply #25 - 16.07.09 at 07:15:05
 
ได้ใจมากครับ  เห็นแล้วนึกถึงสมัยเด็กๆเลย  ขอบพระคุณพี่มากๆครับ Embarrassed Smiley
Back to top
 
 
IP Logged
 
barthezjame
THAI-TOKU ADMINISTRATOR
*****
Offline


ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา

Posts: 1271
ค่าพลัง: 64

TTCC
Age: 36
Gender: male
Zodiac sign: Zodiac sign: Gemini
Mood:
Re: เปิดเผยครั้งแรกต้นฉบับขาว-ดำการ์ตูนตอนกำเนิด "อัศวินสยาม"
Reply #26 - 16.07.09 at 07:24:21
 
ขอบพระคุณพี่พัฒน์มากครับ Smiley
Back to top
 
WWW barthezjame barthezjame.hi5.com barthezjame profile.php?id=1038384935  
IP Logged
 
evergreen
ACTION HERO
*******
Offline


The world หยุดเวลา!
Posts: 2358
ค่าพลัง: 229

pidloke
Gender: male
Mood:
Re: เปิดเผยครั้งแรกต้นฉบับขาว-ดำการ์ตูนตอนกำเนิด "อัศวินสยาม"
Reply #27 - 16.07.09 at 08:01:26
 
ขอบคุณครับ ลายเส้นสวยมากเลยครับ ดีใจที่ได้มีโอกาสเห็น
ต้นฉบับ Thanx Thanx Thanx
Back to top
 
 
IP Logged
 
tigerroad197
SECRET SUPER HERO
**********
Offline


Tiger Spark !!!!
Posts: 18977
ค่าพลัง: 227


Age: 55
Gender: male
Zodiac sign: Zodiac sign: Leo
Re: เปิดเผยครั้งแรกต้นฉบับขาว-ดำการ์ตูนตอนกำเนิด "อัศวินสยาม"
Reply #28 - 16.07.09 at 08:42:55
 
ขอบคุณ คุณพัฒน์ มาก ๆ ครับ

ยอดเยี่ยมจริง ๆ ครับ

Smiley  Smiley  Smiley
Back to top
 
 
IP Logged
 
HATA
GLOBAL MODERATOR
*****
Offline


หล่อหลบใน
Posts: 8794
ค่าพลัง: 121

นาคา เทพพิทักษ์ รักษ์น้ำ
Age: 51
Gender: male
Zodiac sign: Zodiac sign: Virgo
Mood:
Re: เปิดเผยครั้งแรกต้นฉบับขาว-ดำการ์ตูนตอนกำเนิด "อัศวินสยาม"
Reply #29 - 16.07.09 at 09:32:01
 

ขอบคุณพี่พัฒน์มากครับ

เป็นเกียรติกับเว็บจริงๆ   Smiley
Back to top
 
HATA HATA intouch1968.hi5.com  
IP Logged
 
wirote
ACTION HERO
*******
Offline


จิ น ต น า ก า ร
Posts: 1033
ค่าพลัง: 28


Re: เปิดเผยครั้งแรกต้นฉบับขาว-ดำการ์ตูนตอนกำเนิด "อัศวินสยาม"
Reply #30 - 16.07.09 at 09:48:21
 
ชอบมากๆ ครับพี่ Embarrassed
Back to top
 
 
IP Logged
 
Mask Rider Dip
SUPER HERO
********
Offline


: p
Posts: 2725
ค่าพลัง: 84

ThaiLand
Age: 41
Gender: male
Zodiac sign: Zodiac sign: Pisces
Re: เปิดเผยครั้งแรกต้นฉบับขาว-ดำการ์ตูนตอนกำเนิด "อัศวินสยาม"
Reply #31 - 16.07.09 at 11:30:20
 
ขอบคุณครับพี่ พึ่งได้ดูครับ หนุกดี แต่งงตอนมี อัศวินสยาม 2คนหงะ
Back to top
 
WWW Mask Rider Dip Mask Rider Dip  
IP Logged
 
NeOzEcT
ULTIMATE SUPER HERO
*********
Offline


เรารัก TCS YaBB
Posts: 6523
ค่าพลัง: 21


Gender: male
Re: เปิดเผยครั้งแรกต้นฉบับขาว-ดำการ์ตูนตอนกำเนิด "อัศวินสยาม"
Reply #32 - 16.07.09 at 16:32:01
 
Thanx Thanx Cool Cool
Back to top
 
NeOzEcT tudtudtud.hi5.com 100000560141682  
IP Logged
 
Silent_001
ULTIMATE SUPER HERO
*********
Offline


Promissory
Posts: 5007
ค่าพลัง: 56


Re: เปิดเผยครั้งแรกต้นฉบับขาว-ดำการ์ตูนตอนกำเนิด "อัศวินสยาม"
Reply #33 - 16.07.09 at 17:53:50
 
ขอบคุณมากๆครับ.. Cool Cool Cool Cool Cool

Thanx Thanx Thanx Thanx Thanx
Back to top
 
 
IP Logged
 
PoiNtO
ACTION HERO
*******
Offline


อยากเห็นทุกคนบินได้
Posts: 1776
ค่าพลัง: 30

ละอ่อนเจียงฮายค๊าบ..
Age: 33
Gender: male
Zodiac sign: Zodiac sign: Aquarius
Mood:
Re: เปิดเผยครั้งแรกต้นฉบับขาว-ดำการ์ตูนตอนกำเนิด "อัศวินสยาม"
Reply #34 - 17.07.09 at 00:28:29
 
ขอบคุณครับ ไม่นึกว่าฮีโร่ไทยระดับตำนาน จะสุดยอดขนาดนี้

บุญตาแล้วๆ Smiley
Back to top
 
 
IP Logged
 
NETZ
TRAINING HERO LEVEL1
****
Offline


เรารัก TCS YaBB
Posts: 205
ค่าพลัง: 15


Re: เปิดเผยครั้งแรกต้นฉบับขาว-ดำการ์ตูนตอนกำเนิด "อัศวินสยาม"
Reply #35 - 17.07.09 at 16:08:35
 
ดีใจที่ได้เห็น และก็งงด้วยครับ...

คือ หัวกระดาษบอก 13 หน้า สงสัยเขียนเพลินเลยบวกมาสิบหน้า แถมกระดาษเหลืองอ๋อยไปแล้วแต่ไหงโปสเตอร์ขาวที่แต้มไว้ยังขาวจั๊วะอยู่

ที่เหลือแน่นอนว่าสุดยอดด้วยประการทั้งปวง ผมไม่ใช่เด็กยุคนั้นนะครับ แต่เคยอ่านบทสัมภาษณ์คุณแพทตามนิตยสาร (แต่จริงๆก็ทันตอนพี่ทำทีวีแมกกาซีนนะ พอพี่ออกผมก็เลิกอ่านเลย เหอๆ)
Back to top
 
 
IP Logged
 
Urara
SIDE KICK HERO BUDDY
******
Offline


W ♥ THAI-TOKU Urara
Posts: 861
ค่าพลัง: 44

SUPER SENTAI [Urara]
Age: 31
Zodiac sign: Zodiac sign: Cancer
Re: เปิดเผยครั้งแรกต้นฉบับขาว-ดำการ์ตูนตอนกำเนิด "อัศวินสยาม"
Reply #36 - 18.07.09 at 09:04:28
 
ขอบคุณครับ สนุกๆ  Smiley
Back to top
 
WWW Urara Urara SENTAI [Urara] http://umeko-yamasaki.hi5.com SENTAI+[Urara] SENTAI+[Urara]  
IP Logged
 
Mr_TOY
ACTION HERO
*******
Offline


Краіна і дзяржава
Posts: 2034
ค่าพลัง: 80


Re: เปิดเผยครั้งแรกต้นฉบับขาว-ดำการ์ตูนตอนกำเนิด "อัศวินสยาม"
Reply #37 - 18.07.09 at 09:35:02
 
ขอบคุณมากครับ  สนุกจริงๆ.. Cool
Back to top
 
 
IP Logged
 
gekiblack
TRAINING HERO LEVEL2
*****
Offline


Ready!!! First On!!!
Posts: 497
ค่าพลัง: 33

Thailand
Age: 26
Gender: male
Zodiac sign: Zodiac sign: Taurus
Mood:
Re: เปิดเผยครั้งแรกต้นฉบับขาว-ดำการ์ตูนตอนกำเนิด "อัศวินสยาม"
Reply #38 - 18.07.09 at 15:00:17
 
โอ้ว สวยมากๆเลยครับ ลายเส้นเฉียบมาก แต่ผมอยากอ่านอ่ะ   Cry
Back to top
 
gekiblack freedom-admin.hi5.com  
IP Logged
 
rockybaby
ACTION HERO
*******
Offline


จงตื่นขึ้นมาพร้อมกับ
ความฝัน
Posts: 1381
ค่าพลัง: 48

lanna,phrae
Age: 50
Gender: male
Zodiac sign: Zodiac sign: Pisces
Mood:
Re: เปิดเผยครั้งแรกต้นฉบับขาว-ดำการ์ตูนตอนกำเนิด "อัศวินสยาม"
Reply #39 - 19.07.09 at 23:12:53
 
ขอบคุณพี่พัฒน์มากครับ เคยแต่อ่านการ์ตูนของพี่
เพิ่งได้เห็นต้นฉบับเป็นบุญตาจริงๆ...
Back to top
 
 
IP Logged
 
ozzy
TRAINING HERO LEVEL2
*****
Offline


เรารัก TCS YaBB
Posts: 479
ค่าพลัง: 28


Age: 47
Gender: male
Zodiac sign: Zodiac sign: Pisces
Re: เปิดเผยครั้งแรกต้นฉบับขาว-ดำการ์ตูนตอนกำเนิด "อัศวินสยาม"
Reply #40 - 23.07.09 at 16:47:19
 
ช่างคลาสสิคจริงๆเลยครับ
ขอบคุณพี่พัฒร์มากครับ
Back to top
 
 
IP Logged
 
คุณชายสายหมอก
TRAINING HERO LEVEL2
*****
Offline


W ♥ THAI-TOKU
Posts: 263
ค่าพลัง: 15

Chiangmai
Age: 36
Gender: male
Zodiac sign: Zodiac sign: Pisces
Re: เปิดเผยครั้งแรกต้นฉบับขาว-ดำการ์ตูนตอนกำเนิด "อัศวินสยาม"
Reply #41 - 27.07.09 at 00:26:03
 
ขอบคุณครับ ถูกใจมาก

Wink
Back to top
 
 
IP Logged
 
PATSTUDIO
TRAINING HERO LEVEL1
****
Offline


เรารัก TCS YaBB
Posts: 151
ค่าพลัง: 10

samutprakarn
Gender: male
Re: เปิดเผยครั้งแรกต้นฉบับขาว-ดำการ์ตูนตอนกำเนิด "อัศวินสยาม"
Reply #42 - 29.07.09 at 10:20:12
 
-   ขอบคุณและน้อมรับในทุกคำติ-ชมครับ...

-   มีข้อสงสัยของคุณNETZเกี่ยวกับตัวเลขบนต้นฉบับ   เลยถือโอกาสนี้ไขข้อข้องใจตรงนี้เลยครับ...

-   ในการทำหนังสือยุคก่อนที่ยังไม่มีคอมพิวเตอร์   เราจะต้องส่งต้นฉบับทุกชิ้นทุกแผ่นไปร้านเพลทเพื่อถ่ายฟิล์มทำเพลท(แม่พิมพ์)  ฉนั้นจึงต้องเขียนกำกับไปด้วยว่าส่งต้นฉบับมากี่แผ่น  เพราะเวลาคืนต้นฉบับเค้าจะได้ส่งกลับมาครบครับ...แต่เพราะการ์ตูนตอนกำเนิด "อัศวินสยาม" ถูกแบ่งออกเป็น 2 ตอนเพื่อลงใน "การ์ตูนทีวี" 2 เล่ม  จึงมีคำสั่งกำกับบนต้นฉบับแบบนั้นครับ...
Back to top
 

pat-508.jpg (47 KB | )
pat-508.jpg
WWW  
IP Logged
 
Riderwut
SUPER HERO
********
Offline


วิถีแห่งสวรรค์
Posts: 4620
ค่าพลัง: 129


Gender: male
Mood:
Re: เปิดเผยครั้งแรกต้นฉบับขาว-ดำการ์ตูนตอนกำเนิด "อัศวินสยาม"
Reply #43 - 29.07.09 at 13:57:13
 
อ่านแล้วนึกถึงหนังสือการ์ตูนทีวี สมัยก่อนตามซื้อทุกเล่มเลยฮะพี่
Back to top
 
 
IP Logged
 
neoyuyu
HUMAN
**
Offline


การ์ตูนไทยจงเจร ิญ!!!

Posts: 33
ค่าพลัง: 2

โคราช
Age: 41
Gender: male
Zodiac sign: Zodiac sign: Scorpio
Re: เปิดเผยครั้งแรกต้นฉบับขาว-ดำการ์ตูนตอนกำเนิด "อัศวินสยาม"
Reply #44 - 14.08.09 at 15:40:32
 
เป็นบุญตาจริงๆครับ แถมยังได้ความรู้อีกต่างหาก Cry
Back to top
 
 
IP Logged
 
AndroyDragonZ
HUMAN
**
Offline


W ♥ THAI-TOKU
Posts: 1
ค่าพลัง: 0

BKK. 10250
Gender: male
Re: เปิดเผยครั้งแรกต้นฉบับขาว-ดำการ์ตูนตอนกำเนิด "อัศวินสยาม"
Reply #45 - 04.03.10 at 21:30:59
 
ดีใจจริงๆครับ ที่เข้ามาเจอเว็บนี้เมื่อประมาณ 2 ปีก่อน (ที่ไปออกมหานคร)
แต่เพราะโตแล้วยังยุ่งกับลูกกับงานจนลืมไปเลย หลายวันก่อนรื้อโต๊ะคอมมา ก็เจอหนังสือที่เมื่อ 2 ปีก่อนว่าจะสแกนแล้วไม่ได้สแกน
เรื่อง "เดชมังกรเพลิง แอนดรอยดรากอนZ (2)" หนังสือที่ซื้อเอง
เก็บเองแล้วหายไปซะเกือบหมดเหลือแค่เล่มนี้เล่มเดียว ที่ผ่านความซุกซนของผมมาได้  Cheesy อัศวินสยาม ก็เคยซื้ออ่านนะชอบ
มากเลย สมัยเด็กๆกว่าจะเก็บเงินซื้อได้แต่ละเล่มก็ นะ เฮ้อ ค่อยๆอดข้าวเที่ยง เก็บตังค์เอา (เด็กๆไม่ควรเลียนแบบนะครับ)
ก็เลยนึกขึ้นได้ รีบหาเว็บนี้ในกูเกิ้ลเลย สมัครเลย เดี๋ยวลืมอีก  Smiley

มาเจอต้นฉบับ "อัศวิน สยาม" อีก สุดยอดเลยครับ

อยากกลับไปเป็นเด็กๆอีกจัง  Smiley
Back to top
 
 
IP Logged
 
real_rrj
HUMAN
**
Offline


W ♥ THAI-TOKU
Posts: 27
ค่าพลัง: 0


Re: เปิดเผยครั้งแรกต้นฉบับขาว-ดำการ์ตูนตอนกำเนิด "อัศวินสยาม"
Reply #46 - 24.03.10 at 12:19:40
 
ไม่เคยอ่านเลยครับ นึกว่าไม่มีคนไทยวาดกาตูนแนวนี้เสียอีก...ภูมิใจครับ ที่มีฮีโร่ชื่อไทย หน้าไทย
Smiley
Back to top
 
 
IP Logged
 
asdc
HUMAN
**
Offline


W ♥ THAI-TOKU
Posts: 3
ค่าพลัง: 0


Re: เปิดเผยครั้งแรกต้นฉบับขาว-ดำการ์ตูนตอนกำเนิด "อัศวินสยาม"
Reply #47 - 02.05.10 at 11:37:00
 
จำได้ว่าตัวด๊อกเตอรเป็นคนญี่ปุ่น
เมื่อก่อนการตูนเรื่องนี้ก็สนุกดีครับ
แต่เนื้อเรื่องดูดีๆมันเข้าอีหรอบเดิมคือ
คล้ายๆไอ้มดแดง
คือองคการเป็นคนสร้างฮีโร่
แล้วก็หนีจากองคการมา
Back to top
 
 
IP Logged
 
soji
HUMAN
**
Offline


W ♥ THAI-TOKU
Posts: 10
ค่าพลัง: 0


Re: เปิดเผยครั้งแรกต้นฉบับขาว-ดำการ์ตูนตอนกำเนิด "อัศวินสยาม"
Reply #48 - 29.05.10 at 18:06:12
 
ดีใจมากที่ได้ดูอีกครัง
ผมเคยซื้อมานานแล้วจนไม้รู้ตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนแล้ว
Back to top
 
 
IP Logged
 
real_rrj
HUMAN
**
Offline


W ♥ THAI-TOKU
Posts: 27
ค่าพลัง: 0


Re: เปิดเผยครั้งแรกต้นฉบับขาว-ดำการ์ตูนตอนกำเนิด "อัศวินสยาม"
Reply #49 - 09.07.10 at 01:28:49
 
classic มากๆครับ Smiley
Back to top
 
 
IP Logged
 
Woorawut
FIGHTER
***
Offline


W ♥ THAI-TOKU
Posts: 54
ค่าพลัง: 1


Re: เปิดเผยครั้งแรกต้นฉบับขาว-ดำการ์ตูนตอนกำเนิด "อัศวินสยาม"
Reply #50 - 05.09.11 at 15:40:40
 
 Smiley SmileyCool Cool Cool
Back to top
 
 
IP Logged
 
Pages: 1 
Print


THAI-TOKU WEBBOARD » Powered by YaBB 2.2.2!
YaBB © 2000-2009. All Rights Reserved.


Valid RSS Valid XHTML Valid CSS Powered by Perl Source Forge