THAI-TOKU  
 
  Index HomeHelpSearchLogin  
 


Pages: 1 2 3 
Print
เปิดเผยครั้งแรกต้นฉบับขาว-ดำการ์ตูนตอนกำเนิด "อัศวินสยาม" (Read 23284 times)
PATSTUDIO
TRAINING HERO LEVEL1
****
Offline


เรารัก TCS YaBB
Posts: 151
ค่าพลัง: 10

samutprakarn
Gender: male
เปิดเผยครั้งแรกต้นฉบับขาว-ดำการ์ตูนตอนกำเนิด "อัศวินสยาม"
16.07.09 at 05:40:48
 
-   คงต้องขออนุญาต คุณลู และคุณHATA ใช้พื้นที่ในการโพสต้นฉบับการ์ตูนขาว-ดำตอนกำเนิดของ "อัศวินสยาม" ที่เคยลงตีพิมพ์ไว้ใน "การ์ตูนทีวี" เมื่อ 20 กว่าปีก่อน   หลายท่านอาจจะเคยเห็นการ์ตูนชุดนี้จากงานที่พิมพ์เป็นเล่มแล้ว   แต่เชื่อแน่ว่ายังไม่มีใครเคยเห็นตัวต้นฉบับจริงๆของการ์ตูนชุดนี้เลย   เพราะผมเองก็ไม่เคยนำไปเผยแพร่ที่ไหนมาก่อนตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี   และนี่เป็นการเผยแพร่(ต้นฉบับ)ครั้งแรกของการ์ตูนชุดนี้ครับ...

Back to top
« Last Edit: 03.08.09 at 09:14:02 by Loucipher »  

pat-585.jpg (77 KB | )
pat-585.jpg
WWW  
IP Logged
 
PATSTUDIO
TRAINING HERO LEVEL1
****
Offline


เรารัก TCS YaBB
Posts: 151
ค่าพลัง: 10

samutprakarn
Gender: male
Re: เปิดเผยครั้งแรกต้นฉบับขาว-ดำการ์ตูนตอนกำเนิด "อัศวินสยาม"
Reply #1 - 16.07.09 at 05:42:35
 
-   หน้า2
Back to top
 

pat-586.jpg (119 KB | )
pat-586.jpg
WWW  
IP Logged
 
PATSTUDIO
TRAINING HERO LEVEL1
****
Offline


เรารัก TCS YaBB
Posts: 151
ค่าพลัง: 10

samutprakarn
Gender: male
Re: เปิดเผยครั้งแรกต้นฉบับขาว-ดำการ์ตูนตอนกำเนิด "อัศวินสยาม"
Reply #2 - 16.07.09 at 05:45:01
 
-   หน้า3
Back to top
 

pat-587.jpg (99 KB | )
pat-587.jpg
WWW  
IP Logged
 
PATSTUDIO
TRAINING HERO LEVEL1
****
Offline


เรารัก TCS YaBB
Posts: 151
ค่าพลัง: 10

samutprakarn
Gender: male
Re: เปิดเผยครั้งแรกต้นฉบับขาว-ดำการ์ตูนตอนกำเนิด "อัศวินสยาม"
Reply #3 - 16.07.09 at 05:47:05
 
-   หน้า4
Back to top
 

pat-588.jpg (77 KB | )
pat-588.jpg
WWW  
IP Logged
 
PATSTUDIO
TRAINING HERO LEVEL1
****
Offline


เรารัก TCS YaBB
Posts: 151
ค่าพลัง: 10

samutprakarn
Gender: male
Re: เปิดเผยครั้งแรกต้นฉบับขาว-ดำการ์ตูนตอนกำเนิด "อัศวินสยาม"
Reply #4 - 16.07.09 at 05:49:24
 
-   หน้า5
Back to top
 

pat-589.jpg (101 KB | )
pat-589.jpg
WWW  
IP Logged
 
PATSTUDIO
TRAINING HERO LEVEL1
****
Offline


เรารัก TCS YaBB
Posts: 151
ค่าพลัง: 10

samutprakarn
Gender: male
Re: เปิดเผยครั้งแรกต้นฉบับขาว-ดำการ์ตูนตอนกำเนิด "อัศวินสยาม"
Reply #5 - 16.07.09 at 05:52:06
 
-   หน้า6
Back to top
 

pat-590.jpg (89 KB | )
pat-590.jpg
WWW  
IP Logged
 
PATSTUDIO
TRAINING HERO LEVEL1
****
Offline


เรารัก TCS YaBB
Posts: 151
ค่าพลัง: 10

samutprakarn
Gender: male
Re: เปิดเผยครั้งแรกต้นฉบับขาว-ดำการ์ตูนตอนกำเนิด "อัศวินสยาม"
Reply #6 - 16.07.09 at 05:55:00
 
-   หน้า7
Back to top
 

pat-591.jpg (94 KB | )
pat-591.jpg
WWW  
IP Logged
 
PATSTUDIO
TRAINING HERO LEVEL1
****
Offline


เรารัก TCS YaBB
Posts: 151
ค่าพลัง: 10

samutprakarn
Gender: male
Re: เปิดเผยครั้งแรกต้นฉบับขาว-ดำการ์ตูนตอนกำเนิด "อัศวินสยาม"
Reply #7 - 16.07.09 at 05:57:23
 
-   หน้า8
Back to top
 

pat-592.jpg (107 KB | )
pat-592.jpg
WWW  
IP Logged
 
PATSTUDIO
TRAINING HERO LEVEL1
****
Offline


เรารัก TCS YaBB
Posts: 151
ค่าพลัง: 10

samutprakarn
Gender: male
Re: เปิดเผยครั้งแรกต้นฉบับขาว-ดำการ์ตูนตอนกำเนิด "อัศวินสยาม"
Reply #8 - 16.07.09 at 06:01:03
 
-   หน้า9
Back to top
 

pat-593.jpg (114 KB | )
pat-593.jpg
WWW  
IP Logged
 
PATSTUDIO
TRAINING HERO LEVEL1
****
Offline


เรารัก TCS YaBB
Posts: 151
ค่าพลัง: 10

samutprakarn
Gender: male
Re: เปิดเผยครั้งแรกต้นฉบับขาว-ดำการ์ตูนตอนกำเนิด "อัศวินสยาม"
Reply #9 - 16.07.09 at 06:03:48
 
-   หน้า10
Back to top
 

pat-594.jpg (93 KB | )
pat-594.jpg
WWW  
IP Logged
 
PATSTUDIO
TRAINING HERO LEVEL1
****
Offline


เรารัก TCS YaBB
Posts: 151
ค่าพลัง: 10

samutprakarn
Gender: male
Re: เปิดเผยครั้งแรกต้นฉบับขาว-ดำการ์ตูนตอนกำเนิด "อัศวินสยาม"
Reply #10 - 16.07.09 at 06:06:01
 
-   หน้า11
Back to top
 

pat-595.jpg (109 KB | )
pat-595.jpg
WWW  
IP Logged
 
PATSTUDIO
TRAINING HERO LEVEL1
****
Offline


เรารัก TCS YaBB
Posts: 151
ค่าพลัง: 10

samutprakarn
Gender: male
Re: เปิดเผยครั้งแรกต้นฉบับขาว-ดำการ์ตูนตอนกำเนิด "อัศวินสยาม"
Reply #11 - 16.07.09 at 06:08:39
 
-   หน้า12
Back to top
 

pat-596.jpg (106 KB | )
pat-596.jpg
WWW  
IP Logged
 
PATSTUDIO
TRAINING HERO LEVEL1
****
Offline


เรารัก TCS YaBB
Posts: 151
ค่าพลัง: 10

samutprakarn
Gender: male
Re: เปิดเผยครั้งแรกต้นฉบับขาว-ดำการ์ตูนตอนกำเนิด "อัศวินสยาม"
Reply #12 - 16.07.09 at 06:14:22
 
-   หน้า13
Back to top
 

pat-597.jpg (109 KB | )
pat-597.jpg
WWW  
IP Logged
 
PATSTUDIO
TRAINING HERO LEVEL1
****
Offline


เรารัก TCS YaBB
Posts: 151
ค่าพลัง: 10

samutprakarn
Gender: male
Re: เปิดเผยครั้งแรกต้นฉบับขาว-ดำการ์ตูนตอนกำเนิด "อัศวินสยาม"
Reply #13 - 16.07.09 at 06:19:16
 
-   หน้า14
Back to top
 

pat-598.jpg (109 KB | )
pat-598.jpg
WWW  
IP Logged
 
PATSTUDIO
TRAINING HERO LEVEL1
****
Offline


เรารัก TCS YaBB
Posts: 151
ค่าพลัง: 10

samutprakarn
Gender: male
Re: เปิดเผยครั้งแรกต้นฉบับขาว-ดำการ์ตูนตอนกำเนิด "อัศวินสยาม"
Reply #14 - 16.07.09 at 06:26:53
 
-   หน้า15
Back to top
 

pat-599.jpg (98 KB | )
pat-599.jpg
WWW  
IP Logged
 
PATSTUDIO
TRAINING HERO LEVEL1
****
Offline


เรารัก TCS YaBB
Posts: 151
ค่าพลัง: 10

samutprakarn
Gender: male
Re: เปิดเผยครั้งแรกต้นฉบับขาว-ดำการ์ตูนตอนกำเนิด "อัศวินสยาม"
Reply #15 - 16.07.09 at 06:29:34
 
-   หน้า16
Back to top
 

pat-600.jpg (92 KB | )
pat-600.jpg
WWW  
IP Logged
 
PATSTUDIO
TRAINING HERO LEVEL1
****
Offline


เรารัก TCS YaBB
Posts: 151
ค่าพลัง: 10

samutprakarn
Gender: male
Re: เปิดเผยครั้งแรกต้นฉบับขาว-ดำการ์ตูนตอนกำเนิด "อัศวินสยาม"
Reply #16 - 16.07.09 at 06:37:10
 
-   หน้า17
Back to top
 

pat-601.jpg (94 KB | )
pat-601.jpg
WWW  
IP Logged
 
PATSTUDIO
TRAINING HERO LEVEL1
****
Offline


เรารัก TCS YaBB
Posts: 151
ค่าพลัง: 10

samutprakarn
Gender: male
Re: เปิดเผยครั้งแรกต้นฉบับขาว-ดำการ์ตูนตอนกำเนิด "อัศวินสยาม"
Reply #17 - 16.07.09 at 06:39:38
 
-   หน้า18
Back to top
 

pat-602.jpg (90 KB | )
pat-602.jpg
WWW  
IP Logged
 
PATSTUDIO
TRAINING HERO LEVEL1
****
Offline


เรารัก TCS YaBB
Posts: 151
ค่าพลัง: 10

samutprakarn
Gender: male
Re: เปิดเผยครั้งแรกต้นฉบับขาว-ดำการ์ตูนตอนกำเนิด "อัศวินสยาม"
Reply #18 - 16.07.09 at 06:44:53
 
-   หน้า19
Back to top
 

pat-603.jpg (106 KB | )
pat-603.jpg
WWW  
IP Logged
 
PATSTUDIO
TRAINING HERO LEVEL1
****
Offline


เรารัก TCS YaBB
Posts: 151
ค่าพลัง: 10

samutprakarn
Gender: male
Re: เปิดเผยครั้งแรกต้นฉบับขาว-ดำการ์ตูนตอนกำเนิด "อัศวินสยาม"
Reply #19 - 16.07.09 at 06:53:14
 
-   หน้า20
Back to top
 

pat-604.jpg (103 KB | )
pat-604.jpg
WWW  
IP Logged
 
Pages: 1 2 3 
Print


THAI-TOKU WEBBOARD » Powered by YaBB 2.2.2!
YaBB © 2000-2009. All Rights Reserved.


Valid RSS Valid XHTML Valid CSS Powered by Perl Source Forge