THAI-TOKU  
 
  Index HomeHelpSearchLogin  
 


Page Index Toggle Pages: 1
Print
COSPLAY กับการละเมิดลิขสิทธิ์ !!! (Read 9153 times)
barthezjame
THAI-TOKU ADMINISTRATOR
*****
Offline


ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา

Posts: 1271
ค่าพลัง: 64

TTCC
Age: 36
Gender: male
Zodiac sign: Zodiac sign: Gemini
Mood:
COSPLAY กับการละเมิดลิขสิทธิ์ !!!
01.05.07 at 15:50:50
 
การคอสเพลย์และการประกวดคอสเพลย์
เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่ ?

     เนื่องจาก มีเพื่อนสมาชิกบางรายที่ชื่นชอบการแต่งคอสเพลย์ ฝากถามมาว่าการแต่งคอสเพลย์เป็นตัวละครต่างๆไปแต่งหรือเข้าประกวดตามงานที่จัดขึ้นทั
่วไป เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของเจ้าของคาแรกเตอร์ที่นำมาแต่งหรือไม่ ผมจึงถือโอกาสเขียนตอบเป็นบทความนี้ ให้เพื่อนสมาชิกท่านอื่นได้รับทราบกันเป็นการทั่วไป ดังนี้ ครับ

...

ภาพจาก www.Cosplay.com

     ในเบื้องต้น เราต้องทำความเข้าใจก่อนว่า พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 นั้น ให้ความคุ้มครองงานของผู้สร้างสรรค์ ในงานประเภท ศิลปกรรม,ดนตรีกรรม,ภาพยนตร์ ฯลฯ                ที่ผู้สร้างสรรค์ได้นำออกสู่สาธารณะ  ตัวคาแรกเตอร์ที่เพื่อนสมาชิกของเรานำมาแต่งเพื่อประกวดคอสเพลย์ ก็จัดเป็นงานประเภทศิลปกรรม  อันได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.ดังกล่าว
      พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ได้มีบทบัญญัติเรื่องการคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ โดยให้เจ้าของลิขสิทธิ์ ย่อมมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว ในการทำซ้ำ ดัดแปลง งานอันมีลิขสิทธิ์ของตนเอง และมีสิทธิอนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิ ในการทำซ้ำ ดัดแปลง งานดังกล่าวได้  การทำซ้ำ  ดัดแปลง งานอันมีลิขสิทธิ์โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ย่อมเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์  และมีโทษปรับตั้งแต่ 2 หมื่น ถึง 2 แสนบาท และหากเป็นการกระทำเพื่อการค้า ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุก  ตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 4 ปี หรือปรับตั้งแต่ 1 แสนบาท ถึง 8 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

...

ภาพจาก http://www.dragoncon.org/

     การแต่งคอสเพลย์ ก็ต้องมีการทำชุดขึ้นมา มีการออกแบบ หรือแต่งเติมตัวละครตามที่ต้องการ ก็เข้าลักษณะของการทำซ้ำ หรือ ดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น เช่นกัน  แต่จะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่ นั้น ต้องพิจารณาจาก ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 32 ซึ่งกำหนดให้ การกระทำแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น นั้น หากไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์ และไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร    มิให้ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์  โดยเฉพาะการใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือบุคคลอื่นในครอบครัว หรือญาติสนิท

...

ภาพจาก www.Satyrnet.it (COSPLAY ITALIAN COMMUNITY!)

     กรณีของการแต่งคอสเพลย์ ที่มีการทำชุดขึ้นมาอย่างที่ได้กล่าวข้างต้น เป็นที่แน่นอนว่า เป็นการใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง ( เพื่อสนองความชอบ ความต้องการส่วนตัว ความสุขทางใจ) เท่านั้น  แต่ทั้งนี้ ในการประกวดที่มีเงินรางวัลมอบให้แก่ผู้ชนะการประกวดเป็นจำนวนมาก จะถือได้ว่าเป็นการนำออกแสวงหาประโยชน์ในลักษณะเป็นการขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงา
นอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือเป็นการกระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควรหรือ
ไม่  เมื่อพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของเจ้าของลิขสิทธิ์โดยทั่วไปแล้ว จะเป็นการแสวงหาประโยชน์ในทางการค้าหรือหากำไรจากงานสร้างสรรค์เป็นหลัก แต่วัตถุประสงค์ของการแต่งเพื่อประกวดคอสเพลย์มิใช่เป็นการแสวงหากำไร  เพื่อแข่งขันกับเจ้าของผลงานสร้างสรรค์ (การแสวงการกำไร อย่างเช่นกรณีสไปเดอร์แมนส่งแก๊สเมื่อหลายปีมาก่อน) แม้จะมีเงินรางวัลบ้างแต่ก็เป็นเพียงครั้งคราวและไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักหรือสาระสำค
ัญ จึงไม่ถือเป็นการขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจ้าของลิขส
ิทธิ์ หรือเป็นการกระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร

...

ภาพจาก http://www.ccath.com  CCATH :: Cosplay Camera Associate Thailand

     ดังนั้น การแต่งคอสเพลย์ โดยทำชุดขึ้นมาเพื่อสวมใส่โดยความชอบส่วนตัวหรือเข้าประกวดในงานจึงไม่ถือเป็นการละเ
มิดลิขสิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์  อีกทั้ง ยังเป็นการช่วยโปรโมตตัวคาแรกเตอร์ให้กับเจ้าของลิขสิทธิ์อีกทางหนึ่งด้วย และจากการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการประกวดคอสเพลย์ในต่างประเทศ ก็ไม่พบว่ามีการเรียกร้องสิทธิจากเจ้าของลิขสิทธิ์ในตัวคาแรกเตอร์นั้นๆ แต่ประการใด  ทั้งนี้ทั้งนั้น หากเจ้าของสิทธิ์ในตัวละคร ดำเนินการฟ้องร้องกับผู้ที่สวมใส่หรือทำชุดขึ้นมาเพื่อประโยชน์ดังกล่าวแล้ว คาดว่าต้องเกิดผลเสียต่อความนิยมของตัวละครนั้นๆ อย่างแน่นอน

     สุดท้ายนี้ขอให้เพื่อนๆ สมาชิก ที่ชื่นชอบการแต่งคอสเพลย์ ให้แต่งคอสเพลย์ด้วยความสบายใจและขอให้สนุกกับงานประกวดนะครับ                

THAI-TOKU.COM
Writed by Rider-L
Edited by Barthezjame
Back to top
« Last Edit: 01.05.07 at 16:01:22 by barthezjame »  
WWW barthezjame barthezjame.hi5.com barthezjame profile.php?id=1038384935  
IP Logged
 
veekung
TRAINING HERO LEVEL2
*****
Offline


เรารัก TCS YaBB
Posts: 412
ค่าพลัง: 8


Age: 38
Gender: male
Zodiac sign: Zodiac sign: Gemini
Re: COSPLAY กับการละเมิดลิขสิทธิ์ !!!
Reply #1 - 01.05.07 at 16:17:25
 
Grin ได้ความรู้และความสบายใจกลับไปเป็นแถวเลย Grin
Back to top
 
 
IP Logged
 
teko_ueto
SIDE KICK HERO BUDDY
******
OfflinePosts: 774
ค่าพลัง: 1


Age: 35
Gender: male
Zodiac sign: Zodiac sign: Leo
Re: COSPLAY กับการละเมิดลิขสิทธิ์ !!!
Reply #2 - 01.05.07 at 18:31:52
 
โห เจ๋งไปเลยครับ

...
อันนี้มีคอสเป็นป๋าลูคัสด้วย  Lips Sealed
Back to top
 
 
IP Logged
 
iori
ACTION HERO
*******
Offline


จี๊ค!!!!! จิออน!!
Posts: 1212
ค่าพลัง: 0

โคโลนี่ ไซด์4
Age: 39
Gender: male
Zodiac sign: Zodiac sign: Aquarius
Re: COSPLAY กับการละเมิดลิขสิทธิ์ !!!
Reply #3 - 01.05.07 at 18:35:45
 
กฎหมายลิขสิทธิ์ นี่เป็นดาบสองคมจริงๆ

Back to top
 
 
IP Logged
 
Loucipher
THAI-TOKU ADMINISTRATOR
*****
Offline


life goes on
Posts: 26592
ค่าพลัง: 177

Miami
Gender: male
Re: COSPLAY กับการละเมิดลิขสิทธิ์ !!!
Reply #4 - 02.05.07 at 02:48:50
 
เยี่ยมๆครับ เพิ่งว่างมาอ่าน Cool Cool
Back to top
 
WWW  
IP Logged
 
gagtan
SIDE KICK HERO BUDDY
******
Offline


เรารัก TCS YaBB
Posts: 522
ค่าพลัง: 0


Re: COSPLAY กับการละเมิดลิขสิทธิ์ !!!
Reply #5 - 02.05.07 at 06:51:59
 
โฮ Shockedสไตลฟรีดอม
Back to top
 
 
IP Logged
 
bAddpigg
SIDE KICK HERO BUDDY
******
Offline


AWESOM
Posts: 796
ค่าพลัง: 27

home
Age: 40
Gender: male
Zodiac sign: Zodiac sign: Pisces
Mood:
Re: COSPLAY กับการละเมิดลิขสิทธิ์ !!!
Reply #6 - 02.05.07 at 09:14:40
 
Cool Cool
Back to top
 
WWW baddpigg  
IP Logged
 
At Time
ACTION HERO
*******
OfflinePosts: 1933
ค่าพลัง: 9

Voxy
Age: 30
Gender: male
Zodiac sign: Zodiac sign: Gemini
Re: COSPLAY กับการละเมิดลิขสิทธิ์ !!!
Reply #7 - 02.05.07 at 11:55:18
 
ผมคอสอาทิตย์ละครั้งครับ

ออกจากบ้านด้วย ..............

คอสเพลย์ L จาก Deah Note อะ -*-

ทาขอบตาบางๆ OK แล้วครับ

ไม่ต้องไปดูดนิ้วอะไรหรอก
Back to top
 
WWW  
IP Logged
 
billybilly2005
TRAINING HERO LEVEL2
*****
Offline


@@My love have every aroun@@

Posts: 484
ค่าพลัง: 10


Age: 41
Gender: male
Zodiac sign: Zodiac sign: Sagittarius
Re: COSPLAY กับการละเมิดลิขสิทธิ์ !!!
Reply #8 - 02.05.07 at 23:00:03
 
Shocked Shocked Shocked
Back to top
 
billybilly2005 billybossboy2007.hi5.com  
IP Logged
 
หมอลำซิ่ง
SIDE KICK HERO BUDDY
******
Offline


ขาร็อคขอร้อง
Posts: 965
ค่าพลัง: 38

ขอนแก่น
Gender: male
Re: COSPLAY กับการละเมิดลิขสิทธิ์ !!!
Reply #9 - 02.05.07 at 23:23:47
 
ขอบคุณที่มาให้ความรู้ครับ
Back to top
 
 
IP Logged
 
bobobobo_rider
ACTION HERO
*******
Offline


-*-
Posts: 2326
ค่าพลัง: 38


Age: 37
Gender: male
Zodiac sign: Zodiac sign: Gemini
Re: COSPLAY กับการละเมิดลิขสิทธิ์ !!!
Reply #10 - 03.05.07 at 00:05:22
 
เยี่ยม มากมาย ขอบคุณ เจม ที่แบ่งบันความรู้เหล่านี้ให้ได้อ่านนะครับ  Cool Thanx Cool
Back to top
 
 
IP Logged
 
HATA
GLOBAL MODERATOR
*****
Offline


หล่อหลบใน
Posts: 8794
ค่าพลัง: 121

นาคา เทพพิทักษ์ รักษ์น้ำ
Age: 51
Gender: male
Zodiac sign: Zodiac sign: Virgo
Mood:
Re: COSPLAY กับการละเมิดลิขสิทธิ์ !!!
Reply #11 - 03.05.07 at 01:17:15
 
Thanx  ขอบคุณครับ

เป็นความรู้ที่ดีมากครับ

ว่าแต่วันเสาร์นี้( 5 พ.ค.)
มีใครไปชมการประกวด
คอสเพลย์ของโออิชิบ้างครับ

TTCC เข้าร่วมประกวดด้วย 1 ทีม
และเข้ารอบด้วยครับ

ถ้าว่างไปร่วมลุ่นกันได้
ไปเจอกันที่งานเลยครับ

รายละเอียดในนี้ครับ

http://www.hotwave.fm/oishicosplay/index.html
Back to top
 
HATA HATA intouch1968.hi5.com  
IP Logged
 
shoiji
FIGHTER
***
Offline


๛THAI-TOKU จงเจริญ๛
Posts: 88
ค่าพลัง: 0

919/1 ถ.สีลม บางรัก กรุงเทพ 10500
Age: 35
Gender: male
Zodiac sign: Zodiac sign: Pisces
Re: COSPLAY กับการละเมิดลิขสิทธิ์ !!!
Reply #12 - 03.05.07 at 16:46:24
 
อ่าความรู้คู่คนดีจิง ไม่แสวงหาผลประโยชน์ครับแต่แสวงหารายได้อิอิ ขำขำน่ะ

ใช้ถูกทางเชิดชูเจ้าของลิขสิทธิ์ใครจะไม่ให้ล่ะ ทำไมแม่จะไม่ปลื้ม Tongue Embarrassed
Back to top
 
 
IP Logged
 
원 [ w o n ]
SECRET SUPER HERO
**********
OfflinePosts: 14701
ค่าพลัง: 148

Bangkok
Gender: male
Re: COSPLAY กับการละเมิดลิขสิทธิ์ !!!
Reply #13 - 03.05.07 at 20:59:08
 
Shocked รูปแรกดูแต่ครึ่งบนนึกว่า CG นะเนี่ย  Shocked
Back to top
 
원 [ w o n ]  
IP Logged
 
Loucipher
THAI-TOKU ADMINISTRATOR
*****
Offline


life goes on
Posts: 26592
ค่าพลัง: 177

Miami
Gender: male
Re: COSPLAY กับการละเมิดลิขสิทธิ์ !!!
Reply #14 - 30.06.10 at 19:56:31
 
This Topic was moved here from THAI-TOKU COMMUNITY by Loucipher.
Back to top
 
WWW  
IP Logged
 
Page Index Toggle Pages: 1
Print


THAI-TOKU WEBBOARD » Powered by YaBB 2.2.2!
YaBB © 2000-2009. All Rights Reserved.


Valid RSS Valid XHTML Valid CSS Powered by Perl Source Forge