หัวข้อ Character

     - Azura Armor หรือ อสูร ศาสตรา......

 

     - Kenum เหล่าสัตว์ประหลาด

 

     - Other ตัวละครที่เป็นคนธรรมดาและเหล่า
       ตัวละครที่ยังมีปริศนาซ่อนอยู่

 

 

 

 

      
                                        
                             
 
 

Copyright © 2004-2006 Thai-Toku All rights reserved. 
Website by The ToNg Studio / thetong_25@yahoo.com